Crveni krst Srbije uz podršku Međunarodnog komiteta Crvenog krsta, delegacija u Beogradu i Misije OEBS-a u Srbiji, organizovao je obuku nastavnika Građanskog vaspitanja na temu "Istraživanje humanitarnog prava". Prvi deo obuke je održan 20.09.2013 godine u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar gde će se održati i drugi deo 07-08.10.2013. [...]
Read More

Poštovane kolege budući predavači akreditovanih seminara iz oblasti obrazovanja. Ovaj dopis je poziv da svoje ideje pretočite u akreditovani seminar za prosvetne radnike tako što će Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar stati iza vašeg programa. Konkurs za akreditaciju za 2014 / 2015. Godinu će trajati od 01. Do 31 oktobra [...]
Read More

Zavod za unapređenje obrazovanja i vaspitanja organizuje obuku nastavnika predmeta građansko vaspitanje. Obaveštavamo zainteresovane nastavnike i direktore škola da se nastavnici koji izvode nastavu iz predmeta građansko vaspitanje mogu prijaviti do 3.7.2013. da prisustvuju obuci za bilo koja od tri ciklusa navedenog nastavnog predmeta. Istovremeno, potpisanu i overenu prijavu od strane direktora škole dostaviti direktoru [...]
Read More

U Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazara održan je okrugli sto na temu: " Analiza rezultata naučnog istraživanja interesovanja učenika koji su završili srednje škole za dalje školovanje ili izbor zanimanja" Učesnici okruglog stola bili su: Elvir Eminbegović - Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Munir Poturak - član gradskog veća [...]
Read More

Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u orazovanju Novi Pazar je organizovao u subotu 18.05.2013 tribinu Kompetentna škola - kompetentan nastavnik. Tribina je održana u bioskopskoj sali Kulturnog centra i prisustvalo je 126 profesora, nastavnika, učitelja i vaspitača. Predavači na tribini Kompetentrna škola - kompetentan nastavnik su bili Vladan Seizović i Vesna Šaponjić.
Read More