Skip to main content
309 Elektronski didaktički materijali u nastavi maternjeg i stranog jezika Kompetencija: K2
Prioriteti: 1
Institucija Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, Stevana Nemanje 2, Novi Pazar
Koordinator Elvir Eminbegović, info@rcnp.rs, 020/322-822, 065/318-2115
Realizatori Ajsela Hadžiahmetović, VII-1 stepen, master, OŠ„Avdo Međedović„, Novi Pazar; Edita Klimenta, doktor nauka, OŠ „Stefana Nemanja„, Novi Pazar;
Opšti ciljevi Osposobljavanje nastavnika za izradu elektronskih didaktičkih materijala i upotrebu IKT radi unapređivanja nastave maternjeg i stranog jezika u školi.
Specifični ciljevi Osnaživanje nastavnika za izbor IKT alata za izradu elektronskih didaktičkih materijala za nastavu maternjeg i stranog jezika sa ciljem pospešivanja nastave. Osposobljavanje nastavnika za izradu i primenu elektronskih didaktičkih materijala u nastavi maternjeg i stranog jezika sa ciljem pospešivanja nastave. Jačanje kapaciteta nastavnika za izradu i upotrebu elektronskih testova i kvizova znanja u nastavi stranog i maternjeg jezika sa ciljem unapređivanja nastave.
Teme programa Uvod Internet sajt – Digitalni prostor za unapređivanje nastave maternjeg i stranog jezika, Onlajn publikacije kao elektronski didaktički materijali u nastavi jezika, Upotreba interaktivnih didaktičkih materijala u nastavi maternjeg i stranog jezik, Unapređivanje nastave maternjeg i stranog jezika kroz primenu e-testova i kvizovi znanja.
Ciljna grupa nastavnik razredne nastave
nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
nastavnik predmetne nastave – gimnazija
nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola
nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju
nastavnik u školi za obrazovanje odraslih
nastavnik opšteobrazovnih predmeta u srednjoj umetničkoj školi (muzičke baletske likovne)
Broj učesnika 30
Тrajanje jedan dan (8 bodova)