TRENING CENTAR

  • – Sala za seminare sa 40 mesta;
  • – Sala Doma omladine sa 50 mesta opremljena školskim klupama, projekcionim platnom i lap-topom za održavanje nastavnih sadržaja;
  • – Sala multimedijalnog centra sa 40 mesta opremljena sa svim sredstvima;

RESURS CENTAR

  • – Kancelarija br.1 (Tehnička služba)
  • – Kancelarija br.2 (Direktor)
  • – Moderno opremljena kafeterija