LETNJA ŠKOLA ENGLESKOG JEZIKA

Namenjena je budućim prvacima i petacima. PRIJAVE U TOKU

 

Kako identifikovati uzrok nasilja

Debata

 

Strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara

Radionica

 

British Council i Fondacije Petlja

Škole za 21. vek

 

Maj mesec matematike

Gimnastika uma

 

Maj mesec matematike

Gimnastika uma

 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  
 • Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
 • Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju  
 • Odluka o osnivanju
 • Rešenje o imanovanju članova nadzornog odbora RCNP
 • Rešenje o imanovanju članova upravnog odbora RCNP
  • Potvrda o izvršenoj registraciji  
  • Rešenje o osnivanju ustanove  
  • Novo dopunjeno Rešenje o osnivanju ustanove  
  • Pravilnik o radu 
  • Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
  • Plan i program rada za 2022. godinu 
  • Plan i program rada za 2023. godinu 
  • Izveštaj o radu za 2022. godinu