Skip to main content
 

Mentorski rad sa darovitim ucenicima u programiranju

 
 

METODOLOGIJA IZRADE ISTRAŽIVAČКOG RADA ZA TAКMIČENJE TALENATA SRBIJE

Amfiteater Geografskog fakulteta ul. Studentski trg 3, Beograd

 

Mehanizmi podrške obrazovanju darovitih učenika

18.11.2023.

 

Noć Istraživača 2023

 

LETNJA ŠKOLA ENGLESKOG JEZIKA

Namenjena je budućim prvacima i petacima. PRIJAVE U TOKU

 

Kako identifikovati uzrok nasilja

Debata

 

Strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara

Radionica

 

British Council i Fondacije Petlja

Škole za 21. vek

 

Maj mesec matematike

Gimnastika uma

 

Maj mesec matematike

Gimnastika uma

 • Zakon o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja  
 • Pravilnik o dozvoli za rad nastavnika, vaspitača i stručnih saradnika
 • Pravilnik o stalnom stručnom usavršavanju  
 • Odluka o osnivanju
 • Rešenje o imanovanju članova nadzornog odbora RCNP
 • Rešenje o imanovanju članova upravnog odbora RCNP
  • Potvrda o izvršenoj registraciji  
  • Rešenje o osnivanju ustanove  
  • Novo dopunjeno Rešenje o osnivanju ustanove  
  • Pravilnik o radu 
  • Pravilnik o sistematizaciji poslova i radnih zadataka
  • Plan i program rada za 2022. godinu 
  • Plan i program rada za 2023. godinu 
  • Izveštaj o radu za 2022. godinu