Skip to main content
310 Izrada elektronskih didaktičkih materijala za nastavu matematike Kompetencija: K2
Prioriteti: 1
Institucija Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Novi Pazar, Stevana Nemanje 2, Novi Pazar
Autor Muzafer Saračević, Ajsela Hadžiahmetović, Remzo Destović
Realizatori Muzafer Saračević, doktor nauka, Univerzitet u Novom Pazaru; Ajsela Hadžiahmetović, VII-1 stepen, master, OŠ„Avdo Međedović„, Novi Pazar; Remzo Destović, VII-1 stepen, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj„, Novi Pazar;
Opšti ciljevi Osposobljavanje nastavnika za izbor, izradu i upotrebu elektronskih didaktičkih materijala uz pomoć IKT u cilju pospešivanja nastave matematike.
Specifični ciljevi Osnaživanje nastavnika za izbor alata za izradu elektronskih didaktičkih materijala za nastavu matematike sa ciljem pospešivanja nastave; Jačanje kapaciteta nastavnika za izbor i upotrebu elektronskih didaktičkih materijala u nastavi matematike sa ciljem unapređivanja nastave.
Teme programa Izbor i upotreba elektornskih didaktičkih materijala u nastavi matematike; Interaktivne prezentacije u nastavi matematike; Primena interaktivne grafike u matematici; Izrada e-tutorijala u nastavi matematike
Ciljna grupa nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne)
Broj učesnika 30
Тrajanje jedan dan (8 bodova)