Skip to main content
442 Savremeni pristup nastavnim sadržajima jezika i književnosti u nastavi na bosanskome jeziku Kompetencija: K2
Prioriteti: 4
Institucija Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, 37. sandžačke divizije bb, info@rcnp.rs
Koordinator Elvir Eminbegović, info@rcnp.rs, 020/322-822, 065/318-2115
Realizatori Sanela Međedović , Profesor razredne nastave, OŠ“Đura Jakšić“; Dino Lotinac, Master, Osnovna škola „12.decembar“ Sjenica
Opšti ciljevi Jačanje kompetencija nastavnika za razvijanje i primenu savremenih pristupa učenja u nastavi bosanskog jezika i književnosti
Specifični ciljevi Unapređivanje postojećih znanja i veština; uspešnije razumevanje promena nastalih implementacijom nastave na bosanskom jeziku u obrazovno-vaspitnim ustanovama; prilagođavanje profesionalne prakse nastavnika novim zahtevima i promenama u nastavi; jačanje kompetnecija nastavnika za razvijanje i negovanje multikuluralnosti i inerkulturalnosti koz nastavne sadržaje bosanskog jezika kod učenika. sagledavanje sopstvene prakse s obzirom na savremene orijentacije u metodici nastave bosanskog jezika; razmena iskustava i unapređivanje saradnje nastavnika bosanskog jezika.
Teme programa
 • 1 dan
  • UVOD
  • PREDSTAVLjANjE PROGRAMA
  • ISTORIJSKI KONTINUITET BOSANSKOG JEZIKA
  • METODIČKI POSTUPCI U NASTAVI BOSANSKOG JEZIKA U ODNOSU NA SAVREMENE ORIJENTACIJE METODIKE NASTAVE
  • SAVREMENI PRISTUP NASTAVNIM SADRŽAJIMA JEZIKA I KNjIŽEVNOSTI U NASTAVI NA BOSANSKOME JEZIKU
  • INTERKULTURALNI PRISTUP U NASTAVI BOSANSKOG JEZIKA
Ciljna grupa
 • nastavnik razredne nastave – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik predmetne nastave – osnovna škola – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik predmetne nastave – gimnazija – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje
Broj učesnika 30
Тrajanje jedan dan (8 bodova)