Skip to main content
439 Žanrovi starije bošnjačke književnosti u nastavi na bosanskom jeziku u Republici Srbiji Kompetencija: K1
Prioriteti: 4
Institucija Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, Stevana Nemanje 2, Novi Pazar
Koordinator Elvir Eminbegović, info@rcnp.rs, 020/322-822, 065/318-2115
Realizatori Adisa Musić, Profesor srpskog i bosanskog jezika, Državni univerzitet u Novom Pazaru; Dino Lotinac, Master, Osnovna škola „12.decembar“ Sjenica
Opšti ciljevi Osnaživanje kompetencija nastavnika za poznavanje žanrova starije bošnjačke književnosti u nastavi na bosanskom jeziku u Republici Srbiji
Specifični ciljevi Unapređenje znanja iz oblasti historijskog razvoja bošnjačke književnosti. Osnaživanje znanja i umijeća interpretiranja književnih djela starije bošnjačke književnosti. Upoznavanje nastavnika sa interpretativnim strategijama izučavanja djela i žanrova starije bošnjačke književnosti. Osposobljavanje polaznika da primjenjuju i povezuju prethodna znanja sa novostečenim znanjima iz oblasti književnost na orijentalnim jezicima, divanska književnost i alhamijado književnost sa cjelokupnom hacionalnom književnošću. Motivisanje učesnika da tumače simbole i značenjske slojeve tesavufske poezije i primjenjuju interpretativne metode adekvatne historijskim i žanrovskim odlikama date književnosti.
Teme programa 1. dan

  • Uvodni dio/Srednjovjekovna bošnjaška književnost
  • Žanrovi orijentalne književnosti
  • Motivi i tumačenje tesavufa
  • Alhamijado književnost – odlike i žanrovi
  • Evaluacija
Ciljna grupa
  • nastavnik predmetne nastave – osnovna škola – kompetencije nastavnika za uže stručnu oblast;
  • nastavnik predmetne nastave – gimnazija – kompetencije nastavnika za uže stručnu oblast;
  • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola – kompetencije nastavnika za uže stručnu oblast
Broj učesnika 30
Тrajanje 1 dan (8 bodova)