469 Kako razviti preduzetništvo kao međupredmetnu kompetenciju Kompetencija: K2
Prioriteti:3
Institucija Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, Stevana Nemanje 2, Novi Pazar
Koordinator Elvir Eminbegović, info@rcnp.rs, 020/322-822, 065/318-2115
Realizatori Dragana Čakarević, VII/1, master, OŠ Vuk Karadžić Sočanica; Mirko Čakarević, Profesor tehnike i informatike, Učiteljski fakultet u Prizrenu – Leposaviću; Azra Ahmetović, VII/1, Ekonomsko-trgovinska škola, Novi Pazar;
Opšti ciljevi Osposobljavanje učesnika za integrisanje preduzetničke kompetencije u svojim nastavnim planovima u cilju uspešnog razvijanja ove međupredmetne kompetencije kod učenika.
Specifični ciljevi -Osnaživanje kapaciteta učesnika za razvijanje međupredmetnih kompetencija kod učenika kroz nastavu svog predmeta.

– Jačanje kapaciteta učesnika za razvijanje preduzetničkog duha kod učenika kroz razvijanje ove međupedmetne kompetencije u nastavi.

-Osposobljavanje učesnika za planiranje projektne nastave kao osnova za razvijanje preduzetničke kompetencije kod učenika,

– Osposobljavanje učesnika za interdisciplinarno tematsko planiranje kroz realizaciju preduzetničkog školskog projekta.

Teme programa Uvod međupredmetne kompetencije preduzetništvo kao međupredmetna kompetencijaprojektna nastava kao osnov za razvijanje preduzetništva kod učenikarazvijanje preduzetništva kroz školski projekat
Ciljna grupa nastavnik razredne nastave
nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
Nastavnik predmetne nastave – gimnazija
nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola
Nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola
nastavnik u školi za obrazovanje odraslih
nastavnik opšteobrazovnih predmeta u srednjoj umetničkoj školi (muzičke baletske likovne)
nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta
stručni saradnik u školi
saradnik (pedagoški andragoški asistent i pomoćni nastavnik)
Broj učesnika 30
Тrajanje jedan dan (8 bodova)