Skip to main content
347 Alati za kreiranje interaktivnih sadržaja u savremenoj nastavi Kompetencija: K2
Prioriteti: 6
Institucija Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, Stevana Nemanje 2, Novi Pazar
Koordinator Elvir Eminbegović, info@rcnp.rs, 020/322-822, 065/318-2115
Realizatori Ajsela Hadžiahmetović, Profesor master tehnike i informatike , OŠ“Avdo Međedović“, Novi Pazar; Remzo Destović , Diplomirani informatiča, OŠ „Jovan Jovanvoić Zmaj“; Muzafer Saračević, Doktor računarskih nauka, Univerzitet u Novom Pazaru (matična ustanova) ; Dragana Čakarević, VII/2, master, OŠ „Vuk Кaradžić“ Sočanica
Opšti ciljevi Osnaživanje kompetencija nastavnika za izradu interaktivnih sadržaja i njihovu primenu u skladu sa potrebama savremene nastave.
Specifični ciljevi
 • Osnaživanje kompetencija nastavnika za primenu osnova e-učenja u svojoj nastavnoj praksi;
 • Ospobljavanje nastavnika za izradu i primenu interaktivnih nastavnih sadržaja u nastavi.
 • Osposobljanje nastavnika za izradu interaktivnih sadržaja za elektonske provere znanja i ocenjivanje i njihovu primenu u nastavi.
Teme programa 1. dan
Uvod
Osnove e-učenja
Psihologija e-učenja i pedagogija e-obrazovanja
Alati za kreiranje interaktivnih sadržaja u savremenoj nastavi
Alati za elektronsko ocenjivanje
Ciljna grupa
 • nastavnik razredne nastave – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik predmetne nastave – osnovna škola – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik predmetne nastave – gimnazija – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik u školi za obrazovanje odraslih – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik izbornih i fakultativnih programa/predmeta – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje
Broj učesnika 30
Тrajanje jedan dan (8 bodova)