307 Alati za kreiranje interaktivnih sadržaja u savremenoj nastavi Kompetencija: K2
Prioriteti: 1
Institucija Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, Stevana Nemanje 2, Novi Pazar
Koordinator Elvir Eminbegović, info@rcnp.rs, 020/322-822, 065/318-2115
Realizatori Muzafer Saračević, doktor nauka, Univerzitet u Novom Pazaru; Ajsela Hadžiahmetović, VII-1stepen, master, OŠ„Avdo Međedović„, Novi Pazar; Remzo Destović, VII-1 stepen, OŠ „Jovan Jovanović Zmaj„, Novi Pazar; Dragana Čakarević, VII/1 stepen, OŠ „Vuk Karadžić„, Sočanica;
Opšti ciljevi Osnaživanje kompetencija nastavnika za izradu interaktivnih sadržaja u skladu sa potrebama savremene nastave.
Specifični ciljevi Osnaživanje kompetencija nastavnika za primenu osnova e-učenja u svojoj nastavnoj praksi. Ospobljavanje nastavnika za izradu interaktivnih nastavnih sadržaja njihovu primenu u nastavi. Osposobljanje nastavnika za izradu interaktivnih sadržaja za provere znanja i ocenjivanje i njihovu primenu u nastavi.
Teme programa  Osnove e-učenja; Psihologija e-učenja i pedagogija e-obrazovanja; Alati za kreiranje interaktivnih sadržaja u savremenoj nastavi; Alati za elektronsko ocenjivanje
Ciljna grupa nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora
Broj učesnika 30
Тrajanje jedan dan (8 bodova)