Skip to main content
1073 Korak do zdravlja-korektivna gimnastika Kompetencija: K1
Prioriteti: 2
Institucija Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, 37. sandžačke divizije bb, Novi Pazar
Koordinator Elvir Eminbegović, info@rcnp.rs, 020/322-822, 065/318-2115
Realizatori Admira Koničanin, Doktor nauka iz oblasti sporta i fizičko, Državni univerzitet u Novom Pazaru; Adem Preljević, Doktor sporta i fizičkog vaspitanja, Osnovna škola “Vuk Karadžić”Novi Pazar
Opšti ciljevi Podizanje kvaliteta nastave fizičkog vaspitanja; -stručno usavršavanje pedagoga fizičkog vaspitanja za samostalno organizovanje časova korektivne gimnastike; -uključivanje korektivne gimnastike u nastavu fizičkog vaspitanja.
Specifični ciljevi Sticanje znanja i veština o načinima sprečavanja deformiteta stopala dece predškolskog uzrasta i negovanja pravilnog stava o potrebi svakodnevnog rada na prevenciji istih; motivisanje dece da na kreativan način unapređuju svoje zdravlje; osavremenjivanje metodologije rada vaspitača; motivisanje i osposobljavanje vaspitača za stalnim traženjem novih načina rada sa decom; negovanje saradničkih pozitivnih odnosa među decom, kao i između dece i vaspitača.
Teme programa
 • 1 dan
  • Terminologija
  • Socijalizacija u vršnjačku grupu učenika sa deformitetima kičmenog stuba
  • Radionica – Posturalni poremećaji
  • Radionica – Vežbe da posturalni poremećaj
  • Radionica – Značaj fizičke aktivnosti na osobe sa posturalnim poremećajima
  • Radionica – Igrom do zdravlja
  • Budi prav bićeš zdrav
  • Evaluacija seminara
Ciljna grupa
 • nastavnik razredne nastave – kompetencije nastavnika za uže stručnu oblast;
 • nastavnik predmetne nastave – osnovna škola – kompetencije nastavnika za uže stručnu oblast;
 • nastavnik predmetne nastave – gimnazija – kompetencije nastavnika za uže stručnu oblast;
 • nastavnik izbornih i fakultativnih programa/predmeta – kompetencije nastavnika za uže stručnu oblast;
 • vaspitač u predškolskoj ustanovi – kompetencije vaspitača za razvijanje profesionalne prakse
Broj učesnika 30
Тrajanje jedan dan (8 bodova)