Skip to main content
Nacionalni akcioni plan za primenu Rezolucije 1325 Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija – Žene, mir i bezbednost u Republici Srbiji (2017-2020). Opšti cilj u Nacionalnom akcionom planu (2017 – 2020) je unapređena bezbednost žena u društvu integralnom primenom Rezolucije 1325 SB UN u Republici Srbiji i oblastima prvencije, učestvovanja, zaštite i oporavka, uz veću uključenost žena i očuvanju mira i bezbednosti na nivou lokalne zajednice.
Učesnice okruglog stola bile su žene predstavnice političkih partja i Ambasador Kraljevine Švedske Jan Lundin.