Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju organizovao je obuku za akreditaciju seminara po konkursu koji je objavio ZUOV.