U saradinji sa Udruženjem psihologa, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju organizovao je obuku pod  nazivom “Lični pratilac deteta”