Održani seminari

Komunikacijom do zadovoljnog nastavika

By April 16, 2013April 19th, 2013No Comments

 

 

 

ODRŽAN 09.03.2013.

Kompetencija: K3
Prioriteti: 4,5

Institucija Centar za stručno usavršavanje Kruševac, Balkanska 63/V, 37000 Kruševac
Koordinator Danijela Simonović
Autor Danijela Simonović, Mirjana Zlatanović
Opšti ciljevi Poboljšanje kvaliteta nastave povećanjem stepena kompetencija nastavnika za podršku razvoja ličnosti učenika unapređenjem odnosa sa učenicima
Specifični ciljevi Upoznavanje sa različitim savremenim teorijama komunikacije; Primena uspešnog načina komuniciranja sa učenicima; Pružanje podrške učenicima u konfliktima
Sadržaj i
aktivnosti
1.Teorijski uvod – savremene teorije komunikacije. 2. Upoznavanje sa teorijom ličnosti Karla Rodžersa i njenom primenom u komunikaciji sa učenicima. 3. Upoznavanje sa komunikacijskim prozorom Tomasa Gordona. 4. Praktična primena komunikacijskog prozora. 5. Sticanje uvida u sopstveni način verbalne komunikacije sa učenicima. 6. Upoznavanje sa 12 zastoja u verbalnoj komunikaciji sa učenicima. 7. Upoznavanje sa tehnikama za prevazilaženje 12 zastoja u verbalnoj komunikaciji. 8.Upoznavanje sa višestrukom primenom tehnike aktivnog slušanja. 9. Praktična vežba prezentovanih tehnika. 10. Upoznavanje sa nedostacima dva uobičajena načina rešavanja sukoba na relaciji učenik–nastavnik. 11. Upoznavanje sa karakteristikama i primenom šest koraka u rešavanju sukoba na relaciji učenik–nastavnik. 12. Praktična primena šest koraka u rešavanju sukoba na relaciji učenik–nastavnik. 13. Upoznavanje sa sukobom vrednosti na relaciji učenik–nastavnik i mogućnostima uspešnog rešavanja.
Ciljna grupa nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola
Broj učesnika 30
Trajanje jedan dan (8 bodova)