Kompetencija: K2
Prioriteti: 4, 6

Institucija Druga kragujevačka gimnazija, Đure Pucara Starog 2, 34000 Kragujevac
Koordinator Ivan Karadarević
Autor Snežana Grujić, Olivera Dimić
Opšti ciljevi Nastavnik koji je ovladao retorskim veštinama i sposobnošću logičkog argumentovanja u dokazivanju i prenošenju postignutih znanja i veština na učenike
Specifični ciljevi Razvijanje sposobnosti uočavanja i stvaralačkog rešavanja problema, mišljenja zasnovanog na ispravnoj logičkoj argumentaciji, prihvatanje polivalentnih rešenja
Sadržaj i
aktivnosti
1. Teorijski deo: Retorika (opšte karakteristike, kraći istorijat, izlaganje o osnovnim retorskim figurama). 2. Radionice: Stilsko uobličavanje govora (na ponuđene teme stilski i jezički uobličiti različite vrste govora; diskusija o funkciji upotrebljenih figura i stilskim karakteristikama govora); Govornička interpretacija teksta (ponuđene različite tekstove na različite načine usmeno interpretirati, koristeći različitu intonaciju, primenjivanjem neverbalne tehnike, izvođenje govora uz ometanje, pisanje tzv. “praznih” govora). 3. Teorijski deo: Dijalektika (pojam, kraći istorijat, logička argumentacija); Diskusija. 4. Radionica: Logička argumentacija (na ponuđenim primerima stavova prepoznati one o kojima je moguće izvoditi za i protiv argumentaciju); Logičke greške (prepoznati nedoslednosti mišljenja u ponuđenim različitim tekstovima koji su tako formulisani da sadrže logičke greške). 5. Teorijski deo: Metodički aspekti problemske nastave sa akcentom na radioničarskim tehnikama rada; Diskusija. 6.Radionica: Problemske situacije u nastavi ( na tekstovima iz različitih oblasti, u zavisnosti od profesije učesnika, uočava se ključni problem, formulišu teze, osmišljava argumentacija i kreiranje scenarija za čas; predstavnici grupa izlažu svoja rešenja). 7.Teorijski deo: Debata. 8. Radionica:Priprema edukativne debate – primenjive u nastavi ( formiranje dva tima – afirmativni i negativni, u zavisnosti od tima i teme osmišljavanje argumentacije za ili protiv ponuđene teme, opredeljivanje za način govorničkog izlaganja; priprema protivargumenata za unakrsno ispitivanje i tokom svojih govora). 9. Izvođenje debata. 10. Evaluacija.
Ciljna grupa nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik)
Broj učesnika 30
Trajanje dva dana (16 bodova)