U saradnji sa projektom Razvionica, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar je organizovao IKT obuku za profesore Gimnazije iz Raške koja je održana 01. i 02.11.2014. godine.