Skip to main content

08.11.2014 Reginonalni centar je organizovao seminara za profesore i nastavnike fizičkog obrazovanja. Seminar pod imenom “Vrednovanje postignuća učenika prema obrazovnim standardima u nastavi fizičkog vaspitanja” akreditovao je naš centar a autor seminara je prof.Enver Međedović. Seminaru su prisustvovali profesori i nastavnici osnovnih i srednjih škola iz Novog Pazara i okolnih opština.