Skip to main content

Seminar koji je akreditovao Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar pod nazivom Kako unaprediti nastavu i učenje održan je u subotu 01.11.2014 u prostorijama Regionalnog centra. Seminar je akreditovan u katalogu ZUOA-a pod rednim broje 382.