Skip to main content

U saradnji sa Gradom Novi Pazar u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju organizovana je druga radionica Strategije razvoja urbanog područja grada Novog Pazara.

Cilj izrade Strategije je poboljšanje održivog razvoja teritorije zasnovano na unapređenju socijalnih, ekonomskih, klimatskih, kulturnih i prostornih aspekata razvoja, kao i aspekata životna sredine. Svi aspekti poboljšanja održivog razvoja definisaće se kroz rešavanje problema kao što su rešavanje braunfild lokacija i industrijske zone, uređenje neformalnih naselja, rešavanje društvenih i ekoloških problema, a i ono što je za grad Novi Pazar značajno, kao grad sa puno kulturno-istorijskih lokaliteta, zaštita kulturnog nasleđa. Kroz Strategiju definisaće se rešenja i probati da se reše problemi u raznim sektorima kao što su obrazovanje, ekonomski razvoj i zaštita životne sredine.

Polaznu osnovu za formulisanje Strategije predstavljaju definisani pravci razvoja Republike Srbije, Evropske unije i grada Novog Pazara, kroz sagledavanje evropskih, nacionalnih i lokalnih razvojnih dokumenata i dokumenata javnih politika, programa i projekata koji se realizuju u gradu Novom Pazaru.

Tokom procesa izrade strategije promovisaće se integralni participativni pristup planiranju urbanog razvoja, međusektorska saradnja i razmena informacija, uključivanje i koordinacija javnog, privatnog i civilnog sektora u procesu odlučivanja i partnerstvo među institucijama.