Skip to main content
Društveni dijalog pod nazivom Perspektive inkluzije, koji je u partnerstvu sa lokalnom samoupravom organizovala IRIS mreža, održan je u Novom Pazaru. U fokusu aktivnosti je položaje osoba sa invaliditetom, sa posebnim osvrtom na radnu integraciju, identifikaciju prepreka i mogućnosti koje se nalaze ispred različitih aktera u zajednici.
„Podrška korisnicima koji su organizovani u različita udruženja je jedan od ciljeva dijaloga. Želimo da čujemo njihove potrebe, izazove sa kojima se suočavaju i da planiramo na osnovu toga programe na lokalnom nivou. Radno angažovanje osoba sa invaliditetom je najmanje zastupljeno i praćeno je različitim predrasudama, prvenstveno kada je o privatnom sektoru reč“, kazao je Fevzija Murić, podsećajući da zakonski propisi jednako kao i javni sektor, obevezuju privatni sektor da radno angažuje osobe sa invaliditetom.
„Imamo jedan broj osoba sa invaliditetom koje su završile visoku ili srednju stručnu školu a nemaju radno mesto. Za neke od njih potrebno je, u koliko nije moguće naći posao u struci, obezbediti prekvalifikaciju i omogućiti im zaposlenje. Ljudi žele da rade i da se istinski integrišu ali i da zaposlenjem obezbede ličnu i porodičnu egzistenciju. Mi kao grad, uz podršku partnera, ovakve težnje podržavamo“, zaključio je Murić.
Društverni dijalog je organizovan u okviru projekta “IRIS Progres – Jačanje kapaciteta pružalaca usluga u zajednici i učešće u javnim politikama” koji finansira Evropska unija, a implementira udruženje građana Inicijativa za razvoj i saradnju (IDC).