Skip to main content

Regionalni centar za stručno usavršavanje organizuje trodnevnu obuku za ličnog pratioca osoba sa invaliditetom.  Prema rečima predsednice Udruženja za cerebralnu i dečiju paralizu iz Ivanjice magistra defektoloških nauka Svetlane Glavinić cilj je da se obuče lica koja će dobiti novo zanimanje a to je lični pratioc dece sa invaliditetom.

Pored redovnih aktivnosti Regionalnog centra za stručno usavršavanje koji se odnose na naučni klub i naučno istraživačke aktivnosti članova ovog kluba danas i naredna dva dana biće održana obuka za ličnog pratioca deteta sa posebnim potrebama.

„Danas imamo u programu obuku koja se tiče pratilaca za decu sa posebnim potrebama. To je trodnevna obuka koja će se održati kod nas u centru, a sve u cilju da se unaprede i oni ljudi koji rade tako plemenit posao koji su pratioci našoj najranjivijoj grupi, znači deci sa posebnim potrebama“, kazao je za RTV Novi Pazar Elvir Eminbegović.

Magistar defektoloških nauka Svetlana Glavinić istakla je da ovo nije klasična obuka lica iz oblasti socijalne zaštite, već će, kako kaže, ovom obukom učesnici dobiti novo zanimanje, a to je lični pratilac deteta.

„Ovom obukom učesnici dobijaju jedno novo zanimanje a to je lični pratilac deteta. Prepoznat kao veoma važna karika u sistemu socijalne zaštite, kao karika koja je podrška deci sa smetnjama u razvoju sa invaliditetom, da bi mogla da bude ravnopravna u obrazovnom sistemu“, istakla je Glavinić.

Ona takođe ističe da i deca sa smetnjama u razvoju imaju pravo na obrazovanje kao i svi ostali pa im lični pratioci s pravom mogu pomoći da to i ostvare, dodala je Glavinić.

„Obuka pokriva sve vrste smetnji. Lični pratioci će biti obučeni da rade sa decom koja imaju oštećenje vida, sluha. Zatim telesni invaliditet intelektualne smetnje. Ono što je danas negde najvažnije, mislim na populaciju koja je najzastupljenija u populaciji osoba sa invaliditetom i deca sa smetnjama u razvoju, jesu deca sa poremećajem iz autističkog spektra. Ova obuka obuhvata i rad sa takvom decom što je jako važno i jako značajno“, zaključila je Glavinić.

Cilj ove obuke, prema rečima predsednice Udruženja za cerebralnu i dečiju paralizu iz Ivanjice magistra defektoloških nauka Svetlane Glavinić, je da se lica koja imaju minimum srednju stručnu spremu obuče za rad sa decom i da se oni zaposle i budu podrška deci sa invaliditetom.