Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju organizuje obuke za uposlene u jedinicama lokalne samouprave i u periodu godišnjih odmora. Ovih dana u saradnji sa Nacionalnom akademijom za javnu upravu u toku je obuka o veštini komunikacije licem u lice, a sve u cilju unapređenja kvalita usluga prema građanima. Kako se najavljuje, intenzivnije obuke planirane su u naredna tri meseca.

Obuka je namenjena državnim službenicima, i ima cilj da lokalna samouprava u pravom smislu postane servis građana.

”Cilj i smisao je da se unaprede usluge i kvalitet usluga od strane uposlenika lokalne samouprave prema građanima Novog Pazara; da naša javna uprava bude dobra javna uprava; da svaki građanin grada Novog Pazara od našeg službenika u našoj lokalnoj samoupravi dobije nabolju moguću uslugu. To predstavlja konstantno usavršavanje znanja. Danas imamo jednu izvanrednu temu koja se tiče komunikacije s javnošću – licem u lice. Radi se o verbalnoj komunikaciji i onoj susretljivosti koju naš službenik u trebva da ima prilikom susreta sa svakim građaninom”, rekao je direktor Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Hajrudin Hajrović.

Upravljanje komunikacijom, odnosno upravljanje odnosima sa drugima je veština kojom se podiže kvalitet života svakog pojedinca. To ujedno predstavlja i važan preduslov za unapređenje kvaliteta usluga u jedinicama lokalne samouprave.

”Učesnici su saznali koliko je bitno da stičemo poverenje u druge, ali i u sebe. Unapređenjem znanja stičemo poverenje u sebe, podižemo kompetencije i samopoštovanje, a to se reflektuje u odnosima sa drugima. Jako važno u komunikaciji sa drugima je da krenemo od sebe, a onda da to što imamo u sebi pokažemo drugima kao ljubaznost, empatiju, saosećajnost, kao dobru strategiju i tehniku u komunikaciji”, izjavila je akreditovani trener Tatjana Dragosavac.

Razvoj lokalne zajednice osigurava se konstantnim usavršavanjem zaposlenih u svim oblastima.  A kao akrediotovana ustanova od strane Ministarstva za državnu upravu i lokalnu samoupravu Regionalni centar za profesionalni razvoj, ovakve i slične obuke intenzivnije će organizivati u naredna tri meseca.

Izvor: RTVNP