Skip to main content

Predavanje na temu “Veštačka inteligencija” održano je u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju a u okviru Naučnog kluba koji funkcioniše u okviru ovog centra. Predavanje je održala Ajsela Hadžiahmetović- profesor informatike.

Drugo polugodište je počelo a samim tim je i Naučni klub, koji funkcioniše u okviru  Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, nastavio sa radom. Prema rečima rukovodioca ovog kluba Zuhre Hadžifejzović današnja tema je veoma interesantna.

„Ovaj put je tema „Veštačka inteligencija“ koja je prilično popularna među mladima. Prema istraživanjima Ujedinjenih nacija oko 80 odsto mladih tvrdi da koristi veštačku inteligenciju. Srbija je jedna od 11 zemalja koja je uvela osnove veštačke inteligencije u obrazovni sistem“, kazala je Hadžifejzović.

Danas, veštačka inteligencija je podoblast računarstva i predstavlja jednu od naprednih digitalnih tehnologija. Profesorica informatike Ajsela Hadžiahmetović, koja je održala predavanje na ovu temu, objasnila je šta je to veštačka inteligencija i kakav je njen uticaj u današnjem vremenu.

“Veštačka inteligencija je sposobnost računara ili kompjuterski kontrolisanog robota da obavlja zadatke koji se obično povezuju sa inteligentnim bićima. VI se odnosi na simulaciju ljudske inteligencije putem mašina koje su programirane tako da misle kao ljudi i oponašaju njihova dela. Termin se takođe može primeniti na bilo koju mašinu koja pokazuje osobine povezane sa ljudskim umom, kao što su učenje i rešavanje problema. Ključna odlika VI je njena sposobnost da racionalizuje i preduzima akcije koje imaju najbolje šanse za postizanje određenog cilja”, kazala je za RTV Novi Pazar Hadžiahmetović.

Ona ističe da veštačku inteligenciju ne možemo izbeći, kao ni svaku novinu do sada, ali pojam veštačka inteligencija postoji od polovine prošlog veka, ali se tek sada mora regulisati i postaviti ispravan pristup, dodala je ona.

Iako ne postoji opšti konsenzus o jedinstvenoj definiciji VI, prema OECD VI predstavlja „mašinski sistem sposoban da daje predviđanja, preporuke ili da utiče na okruženje pomoću datih ciljeva koje definiše čovek”.

Izvor: RTVNP Alma Ademović