Skip to main content

Novopazarska Gradska uprava donela je program stručnog usavršavanja za 2022. godinu čija je svrha podizanje nivoa znanja i veština zaposlenih na pojedinim radnim mestima. Danas je na programu bio engleski jezik koji su pohađali zaposleni u odeljenju zalokalni ekonomski razvoj. Ova program sprovodi Nacionalna akademija za javnu upravu čiji akreditovani predavač je danas držao radionicu u prostorijama Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju.