Skip to main content

U saradnji sa Gradom Novim Pazarom i OEBS-om Regionalni centar za stručno usavršavanje Novi Pazar je organizovao “PRVU OTVORENU KONFERENCIJU O PREVENCIJI EKSTREMIZMA I RADIKALIZMA

Cilj konferencije je prepoznavanje i bezbednosni aspekt ovih negativnih društvenih fenomena u kontekstu vremena u kome živimo i modeli podučavanja zajednice za preventivno delovanje.

Predavači na konferenciji su bili:

Prof. dr Zoran Dragišić, Fakultet za bezbednost Beograd sa temom – “Bezbednosni aspekti i reperkusije ekstremizma i radikalizma”

Doc.dr Rifat Redžović, Novi Pazar sa temom – “Socio-kultorološki aspekti ekstremizma i radikalizma i njihova prevencija”

Prof. dr Ivica Đorđević, Fakultet za bezbednost Beograd sa temom – “Ekonomski aspekti ljudske bezbednosti u kontekstu prevencije ekstremizma i radikalizma”