Skip to main content

Kao rezultat zajedničkog delovanja Grada Novog Pazara  i ambasade Nemacke Goethe-Institut, uspostavio je saradnju sa Regionalnim centom za usavršavanje zaposlenih u obrazovanju. U okviru ove posete odrzan je i sastanak zamenika direktora instituta dr Bernda Šnajdera i gadonačelnika Nihata Biševca.

Kroz program posete Novom Pazaru delegacija Gete instituta iz Beograda nastavlja ozbiljnu saradnju sa građanima, institucijama i službama, a pre svega sa zaposlenima u obrazovanju. Predstavnici instituta kroz realizaciju ovog plana imaju za cilj unapređenje društva na svim poljima.
„Ovo je samo početak, nadam se, dobre i dugoročne saradnje sa najrenominarnijom institucijom koja se nalazi u našoj zemlji i početak saradnje sa Gete institutom u cilju unapređenja nastave nemačkog jezika u Novom Pazaru i podizanja kompetencija nastavnicima koji predaju nemački jezik deci u našim školama“, istakao je direktor Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Hajrudin Hajrović.

„U budućnosti će stanovnici ovde u Novom Pazaru imati mogućnost da polažu naše ispite. Zatim, moći će takođe, da imaju pripreme za naše ispite, a ovde u Regionalnom centru će biti ponuđeni i kursevi nemačkog jezika. Osim toga za nastavnike nemačkog jezika smo pripremili određene radionice na temu „Znamenitosti i važne informacije u vezi sa Nemačkom“ i radujemo se da ćemo izaći iz okvira Beograda i da ćemo našu ponudu moći da pokažemo i ovde u Novom Pazaru“, rekao je zamenik direktora Gete instituta i rukovodstva odeljenja za nemački jezik Dr Bernd Schneider.

Nakon Regionalnog centra za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju predstavnici Gete instituta održali su sastanak sa gradonačelnikom Novog Pazara Nihatom Biševcem.

„Bilo je reči o kulturnim razmenama. Znamo da je Gete institucija značajna i poznata u celom svetu i evropi, tako da dolazak ovog instituta mnogo znači za naš grad i njegove građane. Pre svega, upoznavanje sa nemačkom kulturom, usavršavanje jezika, osposobljavanje i usavršavanje nastavnog kadra i mogućnost građana Novog Pazara koji su zainteresovani za učenje nemačkog jezika da mogu da uče i polažu ispite uz pomoć Gete instituta ovde a ne da se izlažu trošku odlaska do Beograda“, istako je gradonačelnik Nihat Biševac.

Podsećamo, kao zvanična institucija Republike Nemačke Geto institut u Beogradu postoji više od četiri decenije. Njegova primarna aktivnost je promocija nemačke kulture, socijalnog i političkog života, jezika kao i međunarodna saradnja i poslovno umrežavanje.

Izvor: RTVNP