Skip to main content

Obuka budućih komunalnih milicajaca u Novom Pazaru u završnoj je fazi i obavlja se u prostorijama Regionalnog centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju. Prema rečima načelnika Komunalne milicije Imera Jahovića, Novi Pazar će imati kvalitetno i potpuno obučene komunalne milicajce. Jahović ističe da obuka protiče bez problema uz predavače SKGO koji, kako navodi imaju i znanje i iskustvo.

Doprinos dobroj upravi daje i Regionalni centar za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovnaju.

‘’Mi smo uvek tu na istom zadatku da građani Novog Pazara dobiju što bolju javnu uslugu od Gradske uprave za izvorne i poverene poslove. Trudićemo se u budućnosti da vrišimno obuke za sve javne ustanove kako bi dobra uprava bila model dobre uprave u Republici Srbiji”, izjavio je direktor Regionalnog centra za stručno usavršavanje zaposlenih u obrazovanju.

Stalna konferencija gradova i opština i grad Novi Pazar sproveli su niz aktivnosti u cilju uspostavljanja komunalne milicije. Novi Pazar je prvi grad koji je dobio takav paket podrške.

„Novi Pazar je prvi grad u kome pružamo ovakvu podršku i podrazumeva pripremu celog pravnog okvira za uspostavljanje komunalne milicije, pripremu odluka, pravilnika, internih akata kao i obuke neopphodne za osposobljavanje komunalne milicije”, izjavio je zamenik generalnog sekretara za zastupanje SKGO Marko Tomašević.

U fokusu obuke u završnici je dobra uprava i kultura komunikacije sa građanima. Cilj Gradske uprave je, prema rečima načelnika, da ta služba što pre počne sa radom.

”Posebno nam je važan odnos komunalne milicije prema građanima i to je aspekt kome je kroz ovu saradnju sa SKGO posvećeno mnogo pažnje. Kandidati su tokom pripremnog perioda napredovali u pogledu sticanja znanja i veština, stekli neophodne sertifikate. Sada nam je cilj da služba što pre počne sa radom i svaki dan nam je bitan jer želimo da na kvalitetan način održimo komunalni red u gradu“, rekao je načelnik Gradske uprave grada Novog Pazara, Džemil Divanefendić.

Podršaka SKGO u vezi sa početkom rada komunalne milicije traje duže od godinu dana i podrazumeva čitav niz ozbiljnih aktivnosti. Na ulicama Novog Pazara uskoro će raditi 13 komunalnih milicajaca.

Izvor: RTVNP