Skip to main content

Članovi Naučnog kluba Novi Pazar i ostali učenici obići će kulturno – istorijske spomenike hrišćanske kulture (Stari Ras, Petrovu crkvu, Manastir Đurđevi Stupovi, Manastir Sopoćani), kuturno – istorijske spomenike islamske kulture (Altun – alem džamija, stara tvrđava sa kulom motriljom, Isa-begov hamam) kao i sefarsko groblje.