Noć istraživača 4 dan – Tema današnjeg predavanje je bila “Biološka osnova emocija i njihova funkcija”, predavač na ovu temu je  Prof. dr Nataša Đorđević, profesor na Univerzitetu u Novom Pazaru, doktor bioloških nauka.