Skip to main content

Kroz interaktivnu tribinu na ovu temu istoričar Esad Rahić predstaviće bogatu islamsku kulturu i tradiciju našeg kraja, sa posebnim osvrtom na mnogobrojne sakralne objekte gde dominira Altun-alem džamija spomenik kulture UNESCO, a biće osvrta i na nošnju, običaje i gastronomiju ovog kraja.