Skip to main content

Projekat: "Fizika na izvolte"

Projekat Fizika na izvol’te za cilj ima popularizaciju naučnog metoda kroz primere iz oblasti fizike. Radionice su prvenstveno namenjene zainteresovanim učenicima srednjih škola koji će u okviru timova sprovoditi eksperimentalna istraživanja zadatih fizičkih fenomena. Zadaci će biti otvorenog tipa, sa mogućnošću više različitih pristupa i za koje će oprema biti lako dostupna. Unutar timova učenici će funkcionisati kao naučna grupa: zajednički će osmisliti i izvesti eksperimente, diskutovati rezultate i unapređivati aparaturu. Potom, timovi će međusobno upoređivati i tumačiti rezultate koje su dobili koristeći različite metode, simulirajući time širu naučnu zajednicu i način na koji se rezultati preispituju i stavljaju u širi naučni kontekst. Želimo da omogućimo učenicima drugačiji vid učenja fizike ali i direktan uvid u metodologiju naučnogm istraživanja. S druge strane, kroz zajedničku diskusiju učenici će razvijati kritičko mišljenje i učiti kako da stukturišu svoja izlaganja.

Ukoliko znate zainteresovane srednjoškolce kojima bi se ovaj projekat mogao svideti, uputite ih na naš prijavni formular: https://goo.gl/7vwvqf ili našu Facebook stranu https://www.facebook.com/fizikanaizvolte/

Takođe, ukoliko ste Vi zainteresovani da postanete deo projekta, da diskutujete sa nama o daljem unapređenju i razvoju ovog projekta, molimo vas da nam se javite na fizikanaizvolte@gmail.com . U narednom periodu organizovaćemo i uvodne radionice i za sve zainteresovane nastavnike fizike i voleli bismo da Vas upoznamo tom prilikom. Da bismo isplanirali dobro datum i vreme, molimo vas da nam se javite na ovu mejl adresu fizikanaizvolte@gmail.com ili nas zapratite na našoj facebook strani Fizika na izvol’te ( https://www.facebook.com/fizikanaizvolte/ ) i sajtu fizikanaizvolte.wixsite.com/radioniceo.

Vesti