Skip to main content

Mladi naučnici su ovog puta bili deo radionice na temu pshologije. U radionici naglasak je na integrisanju mentalnog zdravlja i govoru tela kako bi se postigla celovita dobrobit. Kroz seriju interaktivnih vežbi, učesnici uče kako prepoznati i razumeti svoje emotivne reakcije, kao i kako izraziti osećanja na zdrav način.

Kroz rad na govoru tela, članovi kluba uočavaju kako neverbalna komunikacija utiče na međuljudske odnose. Vežbanjem otvorenosti i samopouzdanja u neverbalnoj komunikaciji, učesnici stvaraju osnovu za zdrave i ispunjavajuće odnose sa drugima.