U Regionalnom centru 27.02.2016 godine je održan seminar pod nazivom “Jačanje profesionalne uloge nastavnika, vaspitača i
stručnih saradnika” seminar se nalaz u ZUOV-om katalogu kreditovanih seminara pod rednim brojem 100.