Skip to main content
Svaka treća mlada osoba u Srbiji je žrtva sajber nasilja. Ovaj vid nasilja je jedan od najvećih problema savremenog doba a žrtve su najčešće mladi koji i najviše koriste nove tehnologije. Ovo je upravo razlog zbog čega su se mladi okupili u Naučnom klubu. Radionica je interaktivnog tipa a predavač je ujedno i konsultant Haris Imamović, koji je 2023. godine objavio ,,Digitalno nasilje”, Vodič za rad sa decom i mladima.