Skip to main content

U subotu 25.05.2013. godine u našem centru je održan seminar “Azbuka saradnje škole i porodice”, predavači na seminaru su bili Milica Brstina Kočiš i Jovan Kočiš. Cilj seminara je razvijanje i unapređivanje saradnje, demokratskih odnosa i poboljšanje kvaliteta informisanja među svim akterima života i rada u školi. Ciljne grupe nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju, nastavnik u školi za obrazovanje odraslih, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), vaspitač u predškolskoj ustanovi, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora.

Kataloški broj seminara je 22