U subotu 25.05.2013. godine u našem centru je održan seminar "Azbuka saradnje škole i porodice", predavači na seminaru su bili Milica Brstina Kočiš i Jovan Kočiš. Cilj seminara je razvijanje i unapređivanje saradnje, demokratskih odnosa i poboljšanje kvaliteta informisanja među svim akterima života i rada u školi. Ciljne grupe nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna [...]
Read More

      ODRŽAN 09.03.2013. Kompetencija: K3 Prioriteti: 4,5 Institucija Centar za stručno usavršavanje Kruševac, Balkanska 63/V, 37000 Kruševac Koordinator Danijela Simonović Autor Danijela Simonović, Mirjana Zlatanović Opšti ciljevi Poboljšanje kvaliteta nastave povećanjem stepena kompetencija nastavnika za podršku razvoja ličnosti učenika unapređenjem odnosa sa učenicima Specifični ciljevi Upoznavanje sa različitim savremenim teorijama komunikacije; Primena uspešnog […]

Read More

Kompetencija: K2 Prioriteti: 4, 6 Institucija Druga kragujevačka gimnazija, Đure Pucara Starog 2, 34000 Kragujevac Koordinator Ivan Karadarević Autor Snežana Grujić, Olivera Dimić Opšti ciljevi Nastavnik koji je ovladao retorskim veštinama i sposobnošću logičkog argumentovanja u dokazivanju i prenošenju postignutih znanja i veština na učenike Specifični ciljevi Razvijanje sposobnosti uočavanja i stvaralačkog rešavanja problema, mišljenja […]

Read More