Skip to main content
[vc_single_image image=”1686″ img_link_target=”_self” img_size=”212×100″]
805 Vrednovanje postignuća učenika prema obrazovnim standardima u nastavi fizičkog vaspitanja Kompetencija: K2
Prioriteti: 4
Institucija Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, Stevana Nemanje 2, Novi Pazar
Koordinator Elvir Eminbegović, info@rcnp.rs, 020/322-822, 065/318-2112
Realizatori Jelena Maksimović, profesor na Filozofskom fakultetu, studijski program pedagogije, Filozofski fakultet u Nišu; Milovan Stamatović, profesor na Učiteljskom fakultetu Užice, Univerzitet u Kragujevcu; Zoran Bogdanović, profesor na Državnom univerzitetu u Novom Pazaru; Elmedin Kačapor, profesor u srednjoj školi, stručno lice u klubu korektivne gimnastike „Step”, Novi Pazar; Ahmet Međedović, profesor, Medicinska škola Novi Pazar
Opšti ciljevi Analiza i utvrđivanje stvarnog stanja u oblasti vrednovanja postignuća učenika na kraju osnovnog obrazovanja u nastavi fizičkog vaspitanja prema utvrđenim standardima koji se odnose na sportsko – tehničko obrazovanje.
Specifični ciljevi Upoznavanje predmetnih nastavnika sa rezultatima koji su vrednovani prema novoformiranim standardima.
Teme programa Uvod u obrazovne standarde nastave fizičkog vaspitanja – karakteristike i nivoi postignuća; Analiza motoričkih sposobnosti i morfoloških karakteristika; Provera osposobljenosti u veštinama – sportsko tehničkom obrazovanju
Ciljna grupa nastavnik predmetne nastave – osnovna škola
Broj učesnika 30
Тrajanje jedan dan (8 bodova)