Skip to main content
[vc_single_image image=”1695″ img_link_target=”_self” img_size=”212×100″]
220 Upotreba Facebook-a kao platforme za učenje na daljinu Kompetencija: K1
Prioriteti: 10
Institucija Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, Stevana Nemanje 2, Novi Pazar
Koordinator Elvir Eminbegović, info@rcnp.rs, 020/322-822, 065/318-2112
Realizatori Enes Sukić, profesor računarstva i informatike, Gimnazija Novi Pazar, Novi Pazar; Nermin Metić, profesor računarstva i informatike, Gimnazija Novi Pazar, Novi Pazar
Opšti ciljevi Razumevanje značaja i prektične primene Facebook-a u nastavi. Podizanje motivacije i stručno osposobljavanje nastavnika da koriste mogućnosti internet servisa.
Specifični ciljevi Osposobljavanje nastavnika da kreiraju radno okruženje na Facebook socijalnoj mreži radi postavljanja platforme koja bi omogućavala učenje na daljinu.
Teme programa Odnos tradicionalne i savremene i nastave; Društvene mreže u nastavi; Facebook kao sredstvo savremene nastave i učenja
Ciljna grupa nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik stručnog predmeta u osnovnoj/srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne), nastavnik izbornih i fakultativnih predmeta, medicinska sestra – vaspitač, vaspitač u domu učenika, stručni saradnik u školi, saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora
Broj učesnika 30
Тrajanje jedan dan (8 bodova)