Skip to main content
[vc_single_image image=”1657″ img_link_target=”_self” img_size=”212×100″]
426 Putokaz za uspešno praćenje i izveštavanje o napredovanju učenika u savladavanju školskog programa Kompetencija: K2
Prioriteti: 6
Institucija Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju, Nemanjina 52, 31000 Užice
Koordinator Milena Vićević
Realizatori Dragica Jokić, Mirela Lazić, Ljubinka Mijatović
Opšti ciljevi Edukacija nastavnika za uspešnije praćenje postignuća učenika u učenju i vladanju u cilju njihovog daljeg razvoja
Specifični ciljevi Razvijanje svesti o značaju redovnog praćenja napredovanja; Ovladavanje veštinom vođenja pedagoške dokumentacije; Podrška u primeni zadataka prema standardima
Sadržaj i aktivnosti 1. Obaveznost ili potreba redovnog praćenja razvoja i napredovanja učenika u savladavanju nastavnog programa; primena zakonskih akata. 2. Definisanje pojmova postignuće, napredovanje, vrednovanje i samovrednovanje. 3. Primena opštih standarda postignuća u praksi; određivanje nivoa postignuća na konkretnim zadacima: 4. Prezentacija primera uglednog časa sa primenom standardizovanih zadataka i evaluacijom. 5. Načini praćenja i evidentiranje, pedagoška dokumentacija nastavnika. 6. Kako upotrebiti dobijene podatke – planiranje daljih koraka u funkciji daljeg učenja i napredovanja. 7. Podrška učenicima na osnovu analize napredovanja ostvarenosti obrazovnih standarda i postignuća. 8. Planiranje dodatne podrške.9. Načini i sadržaji izveštavanje učenika i roditelja, formulisanje opisne ocene i mišljenja. 10. Analiza primera iz prakse i diskusija. 11. Evaluacija
Ciljna grupa nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), direktor/pomoćnik direktora
Broj učesnika 30
Тrajanje jedan dan (8 bodova)