Skip to main content
[vc_single_image image=”1660″ img_link_target=”_self” img_size=”212×100″]
75 Osnaživanje kompetencija nastavnika i vaspitača Kompetencija: K3
Prioriteti: 1, 7
Institucija Edukativni centar – Multimedia, Stanka Vlasotinčanina 18, 18000 Niš
Koordinator Robert Džunić
Realizatori Dragana Bošnjak, Suzana Vaić, Robert Džunić, Dušica Manojlović, Lidija Cvetković
Opšti ciljevi Pružanje kvalitetne, stručne pomoći učenicima u osnovnoj školi kojima je potreban pojačan vaspitni rad Upoznavanje učesnika sa procedurama i obrascima koji čine zakonski okvir u realizaciji pojačanog vaspitnog rada sa učenicima u osnovnoj školi. Osnaživanje nastavnika i stručnih saradnika za primenu pojačanog vaspitnog rada (sadržaji, metode, tehnike i instrumenti za rad), uključivanje i pružanje podrške roditeljima. Povezivanje svih aktera u školi uključenih u proces pojačanog vaspitnog rada sa učenicima.
Specifični ciljevi
Sadržaj i aktivnosti Sadržaj i aktivnosti 1 Upoznavanje i povezivanje Konvencije o pravima dece, Protokola o zaštiti učenika od nasilja, zlostavljanja i zanemarivanja u obrazovno-vaspitnim ustanovama, Zakona o osnovama sistema obrazovanja i vaspitanja i ostalih zakonskih akata koji regulišu i podržavaju pojačan vaspitni rad sa učenicima. 2. Ko su učenici kojima je potreban pojačan vaspitni rad (primeri iz prakse učesnika). 3. Lakše i teže povrede obaveza. 4. Vrste i nivoi nasilja. 5. Kako pomoći učenicima kojima je potreban pojačan vaspitni rad, a ne povrediti njihova prava. 6. Uloga svih aktera u procesu sprovođenja pojačanog vaspitnog rada sa učenicima. 7. Šta i kako rade odeljenjske starešine, nastavnici, stručni saradnici, roditelji, institucije (sadržaji, metode, tehnike i instrumenti). 8. Uspešno vođenje procesa pojačanog vaspitnog rada sa učenicima (po modelu dobre prakse iz OŠ ,,Kralj Petar I“ u Nišu). 9. Procedure i obrasci koji se primenjuju u procesu pojačanog vaspitnog rada sa učenicima (zahtev, rešenje, operativni plan, izveštaj, evidencija).
Ciljna grupa nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – osnovna škola, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, direktor/pomoćnik direktora
Broj učesnika 30
Тrajanje jedan dan (8 bodova)