Skip to main content
360 Izrada elektronskih didaktičkih materijala u nastavi matematike Kompetencija: K2
Prioriteti: 6
Institucija Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, Stevana Nemanje 2, Novi Pazar
Koordinator Elvir Eminbegović, info@rcnp.rs, 020/322-822, 065/318-2115
Realizatori Ajsela Hadžiahmetović, Profesor master tehnike i informatike , OŠ“Avdo Međedović“, Novi Pazar; Remzo Destović , Diplomirani informatiča, OŠ „Jovan Jovanvoić Zmaj“; Muzafer Saračević, Doktor računarskih nauka, Univerzitet u Novom Pazaru (matična ustanova)
Opšti ciljevi Osposobljavanje nastavnika za izradu i upotrebu elektronskih didaktičkih materijala pomoću IKT u cilju pospešivanja nastave matematike.
Specifični ciljevi
 • Osnaživanje nastavnika za izbor i upotrebu alata za izradu elektronskih didaktičkih materijala za nastavu matematike sa ciljem pospešivanja nastave.
 • Osposobljavanje nastavnika za izradu elektronskih didaktičkih materijala u nastavi matematike sa ciljem pospešivanja nastave.
 • Jačanje kapaciteta nastavnika za upotrebu elektronskih didaktičkih materijala pomoću IKT u nastavi matematike sa ciljem unapređivanja nastave.
Teme programa
 • 1 dan
  • Uvod
  • Onlajn učionica i Blog-Digitalni prostor za unapređivanje nastave matematike
  • Interaktivne prezentacije u nastavi matematike
  • Primena interaktivne grafike u matematici
  • Izrada i primena e-tutorijala u nastavi matematike
Ciljna grupa
 • nastavnik razredne nastave – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik predmetne nastave – osnovna škola – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik predmetne nastave – gimnazija – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik u školi za obrazovanje odraslih – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik izbornih i fakultativnih programa/predmeta – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • saradnik (pedagoški, andragoški asistent i pomoćni nastavnik) – nisu objavljeni standardi kompetencija
Broj učesnika 30
Тrajanje jedan dan (8 bodova)