Skip to main content
354 Elektronski didaktički materijali u nastavi maternjeg i stranog jezika Kompetencija: K2
Prioriteti: 6
Institucija Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar, Stevana Nemanje 2, Novi Pazar
Koordinator Elvir Eminbegović, info@rcnp.rs, 020/322-822, 065/318-2115
Realizatori Ajsela Hadžiahmetović, Profesor master tehnike i informatike , OŠ“Avdo Međedović“, Novi Pazar; Edita Klimenta, Doktor nauka, OŠ „Stefan Nemanja“, Novi Pazar
Opšti ciljevi Osposobljavanje nastavnika za izradu elektronskih didaktičkih materijala i upotrebu IKT radi unapređivanja nastave maternjeg i stranog jezika u školi.
Specifični ciljevi
 • Osnaživanje nastavnika za izbor IKT alata za izradu elektronskih didaktičkih materijala za nastavu maternjeg i stranog jezika sa ciljem pospešivanja nastave.
 • Osposobljavanje nastavnika za izradu i primenu elektronskih didaktičkih materijala u nastavi maternjeg i stranog jezika sa ciljem pospešivanja nastave.
 • Jačanje kapaciteta nastavnika za izradu i upotrebu elektronskih testova i kvizova znanja u nastavi stranog i maternjeg jezika sa ciljem unapređivanja nastave.
Teme programa
 • 1 dan
  • Uvod
  • Elektronski didaktički materijali kao realna potreba za uspešniju realizaciju nastave jezika
  • Onlajn publikacija kao elektronski didaktički materijali u nastavi jezika
  • Upotreba interaktivnih didaktičkih materijala u nastavi maternjeg i stranog jezika
  • Unapređivanje nastave maternjeg i stranog jezika kroz primenu e-testova i kvizovi znanja
Ciljna grupa
 • nastavnik razredne nastave – kompetencije
 • nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik predmetne nastave – osnovna škola – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik predmetne nastave – gimnazija – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik u školi za obrazovanje učenika sa smetnjama u razvoju – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik u školi za obrazovanje odraslih – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik opšteobrazovnih predmeta – u srednjoj umetničkoj školi (muzičke, baletske, likovne) – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje;
 • nastavnik izbornih i fakultativnih programa/predmeta – kompetencije nastavnika za poučavanje i učenje
Broj učesnika 30
Тrajanje jedan dan (8 bodova)