Skip to main content
[vc_single_image image=”1657″ img_link_target=”_self” img_size=”212×100″]
426 Dopunska nastava u savremenoj školi I Kompetencija: K2
Prioriteti: 6
Institucija Ministarstvo prosvete Republike Srbije – Školska uprava u Užicu, Vidovdanska 34, 31000 Užice
Koordinator Radoje Stopić
Realizatori Radoje Stopić, Dragica Jokić, Milenko Nikolić
Opšti ciljevi Da se u vaspitno-obrazovnoj praksi stvore i iskoriste kapaciteti koje pruža funkcionalno organizovana dopunska nastava/aktivnosti
Specifični ciljevi Uputiti učesnike kako da na metodički način organizuju dopunsku nastavu/aktivnosti; Osposobiti ih da sačine plan i pripremu za praktičnu realizaciju časa/aktivnosti; Eliminisati greške u realizaciji dopunske nastave/aktivnosti, na osnovu dosadašnjih iskustava; Osposobiti učesnike da ovladaju tehnikama emocionalnog osnaživanja dece/učenike koji su uključeni u grupu za dopunsku nastavu/aktivnosti.
Sadržaj i aktivnosti 1. Teorijske osnove u proučavanju realizacije dopunske nastave/aktivnosti. 2.Princip indivudualizacije. 3. Tehnike kreiranja prijatne atmosfere za učenje sa decom/učenicima, koji imaju potrebu za dopunskom podrškom. 4.Faze u realizaciji dopunske nastave/aktivnosti. 5. Godišnji plan rada. 6. Formiranje grupe za dopunsku nastavu/ aktivnosti 7. Prethodna ispitivanja. 8. Planiranje rada. 9.Pisana priprema.10. Realizacija; 11. Evidentiranje. 12.Formiranje pozitivnog stava, načini prevazilaženja diskriminacije dece/učenika koji postižu slabiji uspeh. 13.Najčešće greške u organizaciji dopunske nastave/aktivnosti (obrazloženih 36 pogrešnih postupanja). 14. Greške u organizaciji grupe, prethodnim ispitivanjima, planiranju rada, pripremanju, realizaciji časa/aktivnosti, vođenju evidencije. 15. Demostracija izrade plana rada u konkretnim radnim okolnostima i pisane pripreme za praktičnu realizaciju časa ili aktivnosti. 16. Pitanja iz prakse, diskusija o aktuelnim problemima vezanim za dopunsku nastavu/aktivnosti u konkretnim okolnostima.
Ciljna grupa nastavnik razredne nastave, nastavnik predmetne nastave – gimnazija, nastavnik opšteobrazovnih predmeta – srednja stručna škola i umetnička škola, nastavnik stručnih predmeta – srednja stručna škola i umetnička škola, saradnik (pedagoški asistent i pomoćni nastavnik), stručni saradnik u predškolskoj ustanovi/školi, direktor/pomoćnik direktora
Broj učesnika 30
Тrajanje jedan dan (8 bodova)