Hajrudin Hajrovic

Hajrudin Hajrović, profesor Narodne odbrane (diplomirao na Fakultetu narodne odbrane Univerziteta u Beogradu 1991.godine), prvi urednik TV Jedinstvo Novi Pazar, član kabineta gradonačelnika Grada Novog Pazara za obrazovanje, osnivač Kancelarije za mlade Novi Pazar, osnivač i VD direktor Centra za stručno usavršavanje Novi Pazar.

Elvir Eminbegovic

Elvir Eminbegović, rođen 21.07.1964 god. u Novom Pazaru gde je završio osnovnu i srednju školu. Visoke studije završio u Beogradu na Union univerzitetu Fakultet za industriski menadžment. Privatni preduzetnik od 1988 godine, Aktivan sportski radnik, sportski direktor KK Novi Pazar od 2004 godine.

Nikola Profilovic

Nikola Profilović rođen u Novom Pazaru gde je i završio osnovnu i srednju školu (Elektroteknička škola). Radno iskustvo započeo u Agenciji Grupa kao administracioni radnik i IT tehničar, radio u Ekonomsko – trgovinskoj školi na mestu Administrativni radnik, zaposlen u Centru za stručno usavršavanje na mestu IT tehničara.

Amra Demcovic

Amra Demčović, rođena 13.01.1986. godine u Novom Pazaru. Osnovnu i srednju školu završila u Novom Pazaru. Od jula 2009 godine radila kao administrativni radnik u privatnoj firmi sve do aprila 2012. godine. Kao administrativni radnik obavlja administrativno- tehničke poslove iz radnih odnosa, izradu i dostavljanje raznih izveštaja, nabavku raznih roba i materijala, vođenje evidencije zaposlenih i vođenje poslova oko osiguranja zaposlenih. 2005. Godine upisuje pravni fakutet u Novom Pazaru, 2010 postaje apsolvent na već pomenutom fakultetu.