U saradnji sa Ministarstvom prosvete i naučno tehnološkog razvoja u Regionalnom centru za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju Novi Pazar  održan je 22. – 23.03.2017 seminar “Liderstvo u obrazovanju” koji je bio namenjen za direktore osnovnih i srednjih škola. Seminaru su prisustvovali direktori osnovnih i srednjih škola iz Novog Pazara, Kraljeva, Raške i Tutina.