U saradnji sa Ambasadom SAD i Fakultetom Pedagoških nauka iz Jagodine, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju organivao je u petak i subotu 02. – 03.12.2016 seminar za nastavnike engleskog jezika “Instruction in teaching english to young learns” seminar je bio namenjen nastavnicima osnovnih škola.