Sinoć u Naučnom klubu je oragnizovano predavanje na temu “Uvod u nauku”. Predavanje je održao prof.dr Enes Sukić.

Veliki odziv mladih odraz je zainteresovanosti za nauku i dobar preduslov za dalji razvoj i unapređenje kluba.

Nakon predavanja, prisutni su obišli radni prostor članova Naučnog kluba.