U Naučnom klubu Novi Pazar otvorena je izložba na temu brojevi u kojoj je slikovito prikazana kultura, istorija i simbolika brojeva.

Izložba će trajati  do 17.10.2016 godine i svi zainteresovani mogu doći da je vide i nauče nešto novo!