Naučni klub Novi Pazar je danas 10.07.2016 godine obeležio dan nauke, kao i ostali naučni klubovi širom zemlje. Održan je naučni skup pod nazivom “Ruđer Bošković naš sugrađanin”.