U sradnji sa Fondacijom Petlja, Regionalni centar za profesionalni razvoj zaposlenih u obrazovanju je organizovao obuku za nastavnike informatike “Nastava programiranja u petom i šestom razredu”.  Obuka će biti održana iz dva dela, prvi deo obuke je bio održan 15.04.2018.